Kepaniteraan Pengganti

Panitera Pengganti

  • Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya setiap persidangan.
  • Menyusun dan ikut menanda tangani Berita Acara Persidangan.
  • Mengikuti Musyawarah Putusan.
  • Mengetik dan ikut menanda-tangani Putusan.
  • Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
  • Melaksanakan perintah Hakim/Majelis Hakim yang berhubungan dengan tugas persidangan perkara yang bersangkutan.
  • Melaporkan atau mencatat dalam Register perkara tentang yang bersangkutan.